טופס התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום לחנות או עסק

פרטי העסק

פרטי העסק

הצהרת העסק

  • https://govextra.gov.il/economy-tavsagol/